Χάρτινο Κουτί για Τσουρέκι με Παράθυρο
Συσκευασία μίας χρήσεως με παράθυρο στο καπάκι. Ιδανικός τρόπος συσκευασίας & παρουσίασης κορμού ή τσουρέκι.